Gücümüzü Sonsuz Enerjiden Alıyoruz

Yatırımcı

Rüzgar enerjisinin yakıt kaynağı rüzgardır. Rüzgar kaynağının iyi anlaşılması bir rüzgar projesi için programının planlanmasında hayati bir adımdır. Bir rüzgar enerji projesinin performansını tahmin etmek için o yerdeki rüzgarın detaylı bilgisi gereklidir.

proWIND Alternatif Enerji Şirketi© yerli ve yabancı şirketler için Türkiye’de çeşitli noktada rüzgar ölçümleri ve potansiyel alanları tespit çalışmaları gerçekleştirmiştir. proWIND Alternatif Enerji Şirketi© Türkiye’de rüzgar koşulları ile ilgili kapsamlı bir bakış açısı sağlamaktadır.

Yatırımcılar rüzgar santrallerinin geliştirilmesi için doğru, verimli ve zamanında gerçekleştirilen prosedürler görmek ister.

Rüzgar çiftlikleri gibi karmaşık yapıdaki projelerin, riskleri en aza indirecek; “çekilme” ya da “devam” kararlarının zamanında ve maliyetleri en aza indirecek biçimde alınmasını sağlayacak sıkı bir kalite çerçevesinde geliştirilmesi gereklidir. proWIND Alternatif Enerji Şirketi© Projenin yapılabilirlik (fizibilite) raporu`nda: En uygun olanaklarla enerji üretilmesi durumlarında ekonomik ve teknik bakımından yapılabilir en uygun çözümü gösteren raporu hazırlar.

Yatırımcının talebi doğrultusunda daha hızlı Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) yatırımı gerçekleşmesi için Türkiye`de tarafımızdan incelenerek uygun ve yetkin rüzgar çiftliği lisans sahipleri ile ortak girişimler oluşturabilinir.

proWIND Alternatif Enerji Şirketi©`nin yenilenebilir Enerji alanında Başlıca Hizmetlerimiz

Daha geniş bilgi için lütfen bizim irtibata geçiniz.