Çeyrek Asırlık Tecrübe!

proWIND Alternatif Enerji Şirketi©

proWIND Alternatif Enerji Şirketi©’nde görev yapan kilit mevkiideki personeli, doksanlı yılların ortalarından bu yana rüzgar enerjisi piyasasında çalışmaktadırlar. Yöneticilerimizin tümü, rüzgar mühendisliği, proje geliştirme ve enerji mevzuatı konularında sağlam bir geçmişe sahiptir.

Yerli ve yabancı şirketler için Türkiye’de çeşitli noktada rüzgar ölçümleri ve potansiyel alanları tespit çalışmaları gerçekleştirilmiştir. proWIND Alternatif Enerji Şirketi© Türkiye’de rüzgar koşulları ile ilgili kapsamlı bir bakış açısı sağlamaktadır.

Yatırımcılar rüzgar santrallerinin geliştirilmesi için doğru, verimli ve zamanında gerçekleştirilen prosedürler görmek ister. Rüzgar çiftlikleri gibi karmaşık yapıdaki projelerin, riskleri en aza indirecek; “çekilme” ya da “devam” kararlarının zamanında ve maliyetleri en aza indirecek biçimde alınmasını sağlayacak sıkı bir kalite çerçevesinde geliştirilmesi gereklidir. proWIND Alternatif Enerji Şirketi© Projenin yapılabilirlik (fizibilite) raporu`nda: En uygun olanaklarla enerji üretilmesi durumlarında ekonomik ve teknik bakımından yapılabilir en uygun çözümü gösteren raporu hazırlar.

proWIND Alternatif Enerji Şirketi© müşterilerine kesin bağımsızlığı garanti eder. Müşterilerimiz ile rüzgar enerjisi piyasasında sahalar ve/veya şebeke bağlantı noktaları ile ilgili olarak müşterilerimizle rekabet etmeyiz.

Uzman ekibimiz, rüzgar mühendisliği, proje geliştirme ve enerji mevzuatı konularında çeyrek asırı devirmiş tecrübeye sahiptir.

Uzmanlık Alanları

 • Danışmanlık hizmeti
 • Proje geliştirme
 • Mühendislik servisleri (Planlama, Gerçekleştirme > Anahtar Teslimi)

Türkiye’de yenilenebilir enerji alanında
Rüzgar çiftliği geliştirme
(Görev Alanları)

 1. Ön Araştırma
  Potansiyel Alanları Tespit Çalışmaları GENEL YER Araştırma ÖN yer Tespiti
 2. Teknik Geliştirme
  Rüzgar Ölçümleri
 3. Üretim Lisansı
  Başvuru & Lisans Alma
 4. Planlama İzni
  Bölgesel planlamanın değiştirilmesi
 5. Arazi Temini
  Kamulaştırma, Satın alma, İrtifak, Üst Hakkı Tesisi
 6. İnşaat İzni
 7. Şebeke Bağlantısı
  Sistem kullanım anlaşması & Kamulaştırma
 8. İhaleler
  İnşaat & Elektromekanik İşler
 9. Finansman
  Banka ile kredi sözleşmesi
 10. İnşaat
  Rüzgar türbinlerinin teslimatı & kurulması
 11. İşletmeye alma
  Rüzgar çiftliğinin devreye alınması

Rüzgar Enerji Santrali (RES) Lisansı
(Faaliyet Alanları)

 • Rüzgar potansiyeli yüksek olan yerlerin belirlenmesi ve bu yerler için rüzgar kaynak bilgilerinin tespit edilmesi
 • İlgilenilen bölgede daha önce rüzgar enerji santrali başvurusunun olup olmadığının araştırılması
 • İlgilenilen bölgenin arazi yapısı, arazi mülkiyeti, ulaşım imkanları, trafo merkezlerine olan uzaklıları gibi parametrelerin belirlenmesi
 • Düşünülen santral sahasını temsil edebilecek optimum rüzgar ölçüm noktası veya noktalarının belirlenmesi
 • Belirlenen her bir ölçüm noktasında standartlara uygun olarak en az 1 yıl olmak üzere enerji amaçlı rüzgar ölçümlerinin yapılması
 • Elde edilen rüzgar verilerinin analiz edilerek yatırım kararının alınması
 • Yatırım fizibilitesinin hazırlanması
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na lisans başvurusu

Sair Servisler

Hukuki Hizmetlerimiz

En iyi mühendislik çalışmalarının dahi sağlam bir hukuki temele dayandırılması gereklidir. proWIND Alternatif Enerji Şirketi©`nin işbirliği yapdığı Avukatları ile, proje geliştirme çalışmanızın her adımının yerel yasalara uygun olmasını temin edecek ve proje ile ilgili yasal haklarınızı koruyacaktır. Projenizi etkileyebilecek tüm hukuki değişiklikler hakkında size derhal bilgi verilecektir. Biz sizin için sadece yasaları tercüme etmiyoruz; aynı zamanda risk analizleri ve çözümler sunuyoruz.

proWIND Alternatif Enerji Şirketi© projenin geliştirilmesi için gerekli olan hukuki konular ile ilgilenir. Bu bağlamda, Özel Amaçlı Şirket kurulması ve bu şirketin tarafınızdan verilecek vekaletname ile belirlenecek sınırlar dahilinde geçici olarak yönetimi ve bunun yanı sıra üretim lisansı almak üzere EPDK’ya başvuruda bulunulması proWIND Alternatif Enerji Şirketi© tarafından yürütülebilir. Üretim lisansı için EPDK’ya adınıza başvuruda bulunur ve sürecin takibini yaparız.

Buna ek olarak, işbirliği yaptığımız Avukatlarımız ile tüm arazi irtifak, üst hakkı tesisi sözleşmelerini uluslararası [bankacılık] standartlarına uygun olarak hazırlayacak, kamulaştırma ya da arazi irtifakı konularına bakacak ve bir rüzgar çiftliğinin geliştirilmesinde söz konusu olan tüm aşamalarda sizlere özel inceleme (due-diligence) çalışmaları sunacaktır.

Piyasa Analizi Hizmetlerimiz

Türkiye enerji piyasası nasıl işliyor? Kısa, orta ve uzun vadeli piyasa tahmin analizleri? Türkiye rüzgar enerjisi piyasasında faaliyet gösterenler? Yabancı ve yerli rakipleriniz kimlerdir? Yerel bir yatırımcının finansal gücü nedir? Türkiye’deki projelerin durumları? EPDK tarafından lisans verilen hangi projeler için Ortak Girişim görüşmeleri başlatmalısınız?

Yukarıda örnek başlıklar ile piyasa analizi hizmetleri sunuyoruz.

Referanslar

Firma AdıProje AdıKurulu GücüİliDetay
Firma AdıProje AdıKurulu GücüİliDetay
Firma AdıProje AdıKurulu GücüİliDetay
Firma AdıProje AdıKurulu GücüİliDetay
Firma AdıProje AdıKurulu GücüİliDetay
Firma AdıProje AdıKurulu GücüİliDetay
Firma AdıProje AdıKurulu GücüİliDetay
Firma AdıProje AdıKurulu GücüİliDetay
Firma AdıProje AdıKurulu GücüİliDetay
Firma AdıProje AdıKurulu GücüİliDetay
Firma AdıProje AdıKurulu GücüİliDetay
0 +

Proje

0 +

Mwh Enerji

Çeyrek asırlık
tecrübe!

Sizinle beraber entegre sistemimiz sayesinde projelerinizi
hızla hayata geçiriyoruz.