Çeyrek Asırlık Tecrübe!

Danışmanlık Hizmetleri

proWIND Alternatif Enerji Şirketi©’nde görev yapan kilit mevkiideki personeli, doksanlı yılların ortalarından bu yana rüzgar enerjisi piyasasında çalışmaktadırlar. Yöneticilerimizin tümü, rüzgar mühendisliği, proje geliştirme ve enerji mevzuatı konularında sağlam bir geçmişe sahiptir.

Yerli ve yabancı şirketler için Türkiye’de çeşitli noktada rüzgar ölçümleri ve potansiyel alanları tespit çalışmaları gerçekleştirilmiştir. proWIND Alternatif Enerji Şirketi© Türkiye’de rüzgar koşulları ile ilgili kapsamlı bir bakış açısı sağlamaktadır.

Yatırımcılar rüzgar santrallerinin geliştirilmesi için doğru, verimli ve zamanında gerçekleştirilen prosedürler görmek ister. Rüzgar çiftlikleri gibi karmaşık yapıdaki projelerin, riskleri en aza indirecek; “çekilme” ya da “devam” kararlarının zamanında ve maliyetleri en aza indirecek biçimde alınmasını sağlayacak sıkı bir kalite çerçevesinde geliştirilmesi gereklidir. proWIND Alternatif Enerji Şirketi© Projenin yapılabilirlik (fizibilite) raporu`nda: En uygun olanaklarla enerji üretilmesi durumlarında ekonomik ve teknik bakımından yapılabilir en uygun çözümü gösteren raporu hazırlar.

proWIND Alternatif Enerji Şirketi© müşterilerine kesin bağımsızlığı garanti eder. Müşterilerimiz ile rüzgar enerjisi piyasasında sahalar ve/veya şebeke bağlantı noktaları ile ilgili olarak müşterilerimizle rekabet etmeyiz.

Uzman ekibimiz, rüzgar mühendisliği, proje geliştirme ve enerji mevzuatı konularında çeyrek asırı devirmiş tecrübeye sahiptir.

0 +

Proje

0 +

Mwh Enerji

Çeyrek asırlık
tecrübe!

Sizinle beraber entegre sistemimiz sayesinde projelerinizi
hızla hayata geçiriyoruz.