Gücümüzü Sonsuz Enerji’den Alıyoruz

proWIND Alternatif Enerji Şirketi©

Yenilenebilir enerji kaynaklarından, enerji projelerine yatırım yapmak isteyen ulusal ve uluslararası şirketlere müşavirlik hizmetleri sunmaktayız. Yenilenebilir Enerji sektöründe bilhassa Rüzgar Enerjisi alanında uzmanlaşmış bağımsız bir danışmanlık şirketiyiz.

proWIND Alternatif Enerji Şirketi© olarak sizlere danışmanlık, proje geliştirme, piyasa araştırmaları ve yasal konularında gerekli görüşleri bildirmek için yeterli yetkinliğe sahip uzman ekip ve tecrübemizle hizmet vermekteyiz.

Hepimizin yaşam temellerini korumak İçin

Güneş ve rüzgar gibi yerli enerji kaynaklarının kullanılması sadece çevremizi koruma nedenlerinin yanı sıra, petrol, doğalgaz ve kömür gibi fosil enerji kaynaklarına olan bağımlılığı azaltmak için de önem arz etmektedir.

Yenilenebilir yerli enerji kaynaklarının kullanılmasının yayılması çevreyi korumanın desteklemesinden ve fosil kaynaklarının belirli bir ithal bağımlılığının azaltılmasından başka birçok yeni işyerlerinin oluşmasını da sağlar.

Doğa ile birlikte
çalışıyoruz