Gücümüzü Sonsuz Enerjiden Alıyoruz

Arazi Sahipleri

Güneş ve rüzgar gibi yerli enerji kaynaklarının kullanılması sadece çevremizi koruma
nedenlerinin yanısıra, petrol, doğal gaz ve kömür gibi fosil enerji kaynaklarına olan
bağımlılığı azaltmak içinde önem arz etmektedir.

Yenilenebilir yerli enerji kaynaklarının kullanılmasının yayılması çevreyi korumanın
desteklemesinden ve fosil kaynaklarının belirli bir ithal bağımlılığının azaltılmasından
başka bir çok yeni işyerlerinin oluşmasını da sağlar.

Arazi Özellikleri

  • Büyük, serbest alanlar
  • Araziler üzerinde yapıların bulunmaması
  • Rüzgarın yoğun estiği bölgeler
  • Yüksek engellerden uzak
  • Uzun süreli kullanıma müsait

Yukarıdaki özelliklere sahip araziniz için size, güvenli, düzenli ve uzun vadeli bir YAN GELİR
elde edeceğiniz, uzun süreli sözleşmeler sunuyoruz.

Arazinizin diğer bölümlerini örneğin tarımsal faaliyetleriniz için kullanmaya devam edebilirsiniz.

Size her zaman ücretsiz ve bir mecburiyeti olmayan danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Arazinizin aradığımız şartlara uygun olup olmadığını değerlendire bilebilmemiz için lütfen
size hiçbir yükümlülük getirmeyen ARAZİ ANKETİ`ni doldurunuz.

Bilgileriniz ekipimiz tarafından gizli tutulacak ve titizlikle incelencektir.
En kısa zamanda sizle temasa geçeceğiz.