AYDINLATMA METNİ

TANITIM ve PAZARLAMA İÇERİKLİ TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİMİ İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5’inci maddesinin 1’inci fıkrası ve aynı zamanda 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde “açık rıza”nızın olması halinde; sigortacılık ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi için, sözleşme taraflarından veya sigorta aracılarından, hizmet sağlayıcı şirketler ve/veya ilgili mevzuat ile belirlenen kurum ve kuruluşlardan, mevzuatın izin verdiği veri tabanlarından, formlardan, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan yollarla temin edilen kişisel verileriniz; veri sorumlusu proWIND Alternatif Enerji San. Ve Tic. Ltd. Şti. ile topluluk şirketleri, iştirakleri ve acenteleri, hizmet sağlayıcıları tarafından; SMS, MMS, telefon, faks, otomatik arama makineleri, elektronik posta ve benzeri iletişim kanallarından tanıtım ve pazarlama içerikli ticari elektronik ileti gönderilebilmesi amacıyla işlenebilecektir.

6698 sayılı Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki

taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre, Hayrullah Mahallesi Azerbeycan Bulvarı No: 64 46040 Dulkadiroğlu Kahramanmaraş adresinden, www.prowind.com.tr/tr_TR/bize-ulasin.html,  prowindalternatif@hs01.kep.tr veya info@prowind.com.tr üzerinden yazılı olarak veya 0344 234 2110 numaralı telefondan iletebilirsiniz.