Biyokütle

Biyokütle Tanımı ve Özellikleri

Biyokütle Elektrik Santrali bir diğer adı BES diye anılan son teknoloji ölçüm ve filtre sistemiyle donatılmış yakın çevrenin örneğin araçların egzoz dumanından çok daha az emisyon veren, 7 gün ve 24 saatleri sürekli baça ölçümü yapılan, bakanlık tarafından çevrimiçi olarak takip edilen doğal ve bitkisel (yenilenebilir) atıkların doğrudan termal bertaraf edilerek elektrik, sıcak su ve buhar üreten bir sistemdir.

Baz Yük Santrali

Arz güvenliğin temini, elektriğin dalgalanmasını önlenmesi için sistemde var olması elzem olan diğer santrallere nazaran daha esnek ve yüksek kapasite kullanım oranına sahip olan Nükleer ve Kömür vb. fosil kaynağa dayalı elektrik santralleri baz yük santrallerdir.
Baz yük, 24 saat içerisinde gerçekleşen tüketimin minimum değeri olarak tanımlanır. Baz yük santralleri de bu minimum tüketimi karşılayabilecek üretimi yapan ve hızlı devreye giren santrallerdir.
Biyokütle Elektrik Santrali bir yenilenebilir enerji kaynaklarından 7 gün 24 saat ve yılda 8200 saat tam kapasite çalışabilen baz yük santralidir.

Biyokütle Yakıtları Nedir?

Tarım ve Orman atıkları örneğin: Mısır ve Pamuk Saplarının yanında Sera, Peyzaj, Bağ ve Ağaç budama atıkları, ağaç kökü ve orman budaması gibi mali değeri olmayan orman atıklarıdır.

Biyokütle Elektrik Santralleri Nedir?

Biyokütle, hızla yükselen nüfus ve sanayileşme ile birlikte artan enerji talebini sürdürülebilir olarak karşılayabilen önemli bir yenilenebilir enerji kaynağıdır.

Biyokütle enerji üretiminin diğer enerji kaynaklarına karşı sera gazı emisyonlarını azaltıcı ve iklim değişikliğine yavaşlatıcı etkisinin olması da dahil olmak üzere önemli avantajları bulunmaktadır. Biyokütle enerji üretimi ve kullanımının, kırsal bölgelerin kalkınması, farklı gelir kaynaklarının yaratılması, fosil yakıt kullanımının azalmasıyla ithalata bağımlılığının azaltılması ve iklim değişikliğinin önüne geçilmesi gibi çeşitli olumlu etkileri bulunmaktadır.

Biyokütle, insanların elektrik üretmek için yaktıkları tarım, orman ve bitkilerden ortaya çıkan organik malzemedir.

Fosil temelli sistemlerin aksine, Biyokütlenin büyümesi ve çürümesi doğal bir döngünün parçası olduğu için biyoenerji üretimi ve kullanımı genel olarak “karbon nötr” olarak kabul edilmektedir. Net karbon emisyonları ölçeğinde kömürün tam zıttı durumdadır. Ancak her iki yakıttan da enerji çıkarma işlemi birbirinin aynısıdır.

Değerlendirmeler, biyoenerji üretiminin fosil yakıtlara göre çok daha düşük emisyonlara (yaklaşık %80-85) neden olduğunu göstermektedir. Baca emisyon ölçümü 7/24 internet üzerinden bakanlık tarafından kontrol edilecektir. Bitkisel (Biyokütle) atıklar suyu ısıtmak ve yüksek basınçta bir türbine akan buhar üretmek için bir kazanda yakılıyor ve elektrik üretmek için şebekedeki bir jeneratörü çalıştırıyor. Daha sonra buhar soğutuluyor, yeniden yoğunlaştırılarak su hâline getiriliyor ve işlemi kapalı bir su döngüsünde yeniden başlatmak için kazana geri gönderiliyor.

Avrupa’da Biyokütle Santraller şehirlerin merkezinde faaliyet göstermektedir.