Gücümüzü Sonsuz Enerji’den Alıyoruz

proWIND Alternatif Enerji

Yenilenebilir enerji kaynaklarından, enerji projelerine yatırım yapmak isteyen ulusal ve uluslararası yabancı şirketlere müşavirlik hizmetleri sunmaktayız. Yenilenebilir Enerjisi özellikle Rüzgar Enerjisi sektöründe uzmanlaşmış bağımsız bir danışmanlık şirketiyiz.

proWIND Alternatif Enerji olarak sizlere danışmanlık, proje geliştirme, yasal konular ve piyasa araştırmaları konularında gerekli görüşleri bildirmek için gerekli yetkinliğe sahip uzman ekip ve tecrübemizle hizmet vermekteyiz.

Hepimizin yaşam temellerini korumak İçin

Güneş ve rüzgar gibi yerli enerji kaynaklarının kullanılması sadece çevremizi koruma nedenlerinin yanısıra, petrol, doğal gaz ve kömür gibi fosil enerji kaynaklarına olan bağımlılığı azaltmak içinde önem arz etmektedir.

Yenilenebilir yerli enerji kaynaklarının kullanılmasının yayılması çevreyi korumanın desteklemesinden ve fosil kaynaklarının belirli bir
ithal bağımlılığının azaltılmasından başka bir çok yeni işyerlerinin oluşmasını da sağlar.

Doğa ile birlikte
çalışıyoruz